Zasady oceniania

BrakNiewieleUmiarkowanieDużoBardzo dużo
Nieprzyzwoity język
Przemoc / Groza
Seks
Nagość / Nieskromność
Wątki antychrześcijańskie
Fałszywe doktryny

Poniżej przedstawiamy zasady i kryteria, wedle których oceniamy filmy, książki i muzykę recenzowane na tej stronie.

 Filmy, książki i muzyka opisywane na tej stronie są dzielone na dwie kategorie: „oceniane pozytywnie” (w tej grupie będą występować graficzne oznaczenia od najwyższej noty „+4” do najniższej „+1”; oraz „oceniane negatywnie” (ta grupa będzie zawierała graficzne oznaczenia od noty negatywnej lecz jeszcze względnie łagodnej w swym krytycznym nastawieniu „-1” do oceny najgorszej z możliwych, a więc „-4”.
W sensie bardziej szczegółowym poszczególne graficzne oznaczenia będą oznaczać:

+ 4 : Produkcja pod względem moralnym i światopoglądowym bardzo dobra, w której trudno lub wręcz niemożliwe jest dopatrzenie się jakichkolwiek choćby i zupełnie pobocznych wątków sugerujących sympatię bądź życzliwość dla jakiejś nieprawości, zła czy fałszywego światopoglądu. Nota ta tym samym oznacza też, iż dana produkcja bezpośrednio albo przynajmniej pośrednio stanowi promocję lub pochwałę tradycyjnych cnót i zasad chrześcijańskich. Poza tym, ocena owa zakłada też, że  nie ma tam żadnych scen seksu, nagości oraz eksponowania wulgarnej mowy czy nieskromnych strojów. Jeśli chodzi o obecność  przemocy oraz innych scen szokujących bądź wywołujących lęk, to taka najwyższa nota będzie przyznawana produkcjom, w których takowe obrazy nie będą wywoływały wrażenia, iż zostały tam umieszczone po to by „zabawiać” oraz „ekscytować” w ten sposób widza.

+ 3: Produkcja pod względem moralnym i światopoglądowym dobra, ale tym nie mniej do której można mieć niewielkie zastrzeżenia. Nota to oznacza, że co prawda w swych głównych wątkach dany film, książka czy muzyka stanowią bezpośrednią albo przynajmniej pośrednią promocję lub pochwałę tradycyjnych cnót i zasad chrześcijańskich, tym nie mniej jednak ich pewne poboczne wątki są dwuznaczne i mogą być interpretowane, jako wyrażenie sympatii lub życzliwości dla nieprawości lub pewnych fałszywych światopoglądów. W takim np. filmie można też bardzo sporadycznie zobaczyć sceny np. namiętnych pocałunków czy eksponujące nieskromne stroje . Jeśli chodzi o obecność tam przemocy oraz innych scen szokujących bądź wywołujących lęk, to taka najwyższa nota będzie przyznawana filmom, w których owe nie będą wywoływały wrażenia, iż zostały tam umieszczone po to by „zabawiać” oraz „ekscytować” w ten sposób widza.

+ 2: Produkcja pod względem moralnym i światopoglądowym dobra, ale tym nie mniej do którego można mieć pewne poważne zastrzeżenia. Nota to oznacza, że co prawda w swych głównych wątkach dany film, książka czy muzyka stanowią bezpośrednią albo przynajmniej pośrednią promocję lub pochwałę tradycyjnych cnót i zasad chrześcijańskich, tym nie mniej jednak jego pewne poboczne wątki trudno interpretować inaczej niż, jako wyrażenie sympatii lub życzliwości dla nieprawości lub pewnych fałszywych światopoglądów. Poza tym, ocena owa zakłada też, że np. w filmie tym może być mała , ale dostrzegalna liczba mniej lub bardziej wyraźnych scen seksu, nagości eksponowania wulgarnej mowy czy nieskromnych strojów. Ogólnie rzecz biorąc, przy oglądaniu takich filmów zaleca się zachowanie dużej ostrożności.

+1: Produkcja  pod względem moralnym i światopoglądowym dobra, ale z bardzo poważnymi zastrzeżeniami.  Zawiera mocno rozbudowane elementy złe, dwuznaczne bądź niebezpieczne, jednak jednocześnie te jego części są równoważone przez silne albo silniejsze wątki sugerujące życzliwość bądź sympatię dla tradycyjnych cnót i wartości. Może być więc np. tak, iż film z tą notą w swym głównym wątku pokazuje w pozytywnym świetle rzeczy moralnie godne pochwały, ale jednocześnie dużo jest w nim wulgarnej mowy, krwawej przemocy, a niektóre sceny sugerują, iż kłamstwo czy cudzołóstwo są zachowaniami niewinnymi bądź zasługującymi na usprawiedliwienie. Innym przykładem produkcji z taką oceną mogą być te filmy, gdzie główny bohater reprezentuje w sposób wyrazisty wiele dobrych cech i cnót, jednak jednocześnie ciągle dąży do zrealizowania krwawej zemsty na swym wrogu i kontekst w którym zostaje ukazane sugeruje raczej przychylność aniżeli negatywny komentarz dla takiego zachowania. Ogólnie rzecz biorąc, ze względu na silne moralnie walory danej produkcji oceniamy ją pozytywnie, ale doradzamy jednocześnie najwyższą ostrożność przy jego oglądaniu.

– 1: Produkcja pod względem moralnym i światopoglądowym wyraźnie niebezpieczna lub dwuznaczna.  Oznacza to, że zawiera ona mocno rozbudowane elementy złe, dwuznaczne bądź niebezpieczne i nie jest to jednocześnie równoważone przez jakieś silne albo silniejsze wątki sugerujące życzliwość bądź sympatię dla tradycyjnych cnót i zasad chrześcijańskich. Może być też, iż w ten sposób zostanie oceniony film, książka czy muzyka,  które co prawda w swym głównym wątku prezentuje dobrą moralnie postawę, ale ów główny rys obrazu jest otoczony silnymi, jasnymi i licznymi elementami wyrażającymi niechęć wobec chrześcijaństwa i tradycyjnej moralności, że ten dobry główny wątek przypomina świeżą bułkę mocno obtoczoną w fekaliach. Ogólnie rzecz biorąc odradzamy zapoznawanie się z czymś takim.


– 2: Produkcja pod względem moralnym i światopoglądowym wyraźnie zła. Nota to oznacza, że w swych głównych wątkach dany film, książka czy muzyka wyraża życzliwość dla niemoralnych zachowań bądź fałszywych światopoglądów. W swych pobocznych wątkach produkcja taka może jednak jeszcze promować bądź przedstawiać z sympatią niektóre z tradycyjnych cnót i wartości W zakwalifikowanym tak dziele może też być sporo mniej lub bardziej wyrazistych scen seksu, nagości, nieskromnych strojów, nieprzyzwoitych tańców, wulgarnych słów, obscenicznych dialogów i krwawej przemocy pokazanej tak by zabawiać i ekscytować widza.

– 3: Produkcja pod względem moralnym i światopoglądowym bardzo zła. Nota to oznacza, że w swych głównych wątkach dany film, książka czy muzyka wyraża życzliwość, sympatię usprawiedliwienie bądź pochwałę dla niemoralnych zachowań lub fałszywych światopoglądów. Jakiekolwiek dobre moralnie elementy w nich zawarte ujęte są w tak ocenionym obrazie zupełnie na marginesie. W zakwalifikowanym tak dziele może też być sporo mniej lub bardziej wyrazistych scen seksu, nagości, nieskromnych strojów, nieprzyzwoitych tańców, wulgarnych słów, obscenicznych dialogów i krwawej przemocy pokazanej tak by zabawiać i ekscytować widza.

– 4: Produkcja pod względem moralnym i światopoglądowym ekstremalnie zła. Nota to oznacza, że w swych głównych wątkach dany film, książka czy muzyka wyraża życzliwość, sympatię usprawiedliwienie bądź pochwałę dla niemoralnych zachowań lub fałszywych światopoglądów i można mieć spore wątpliwości, czy choć w śladowych ilościach zostało tam z życzliwością pokazane jakiekolwiek dobro. Zakwalifikowane tak dzieła pragną ekscytować widza tym co antychrześcijańskie, bluźniercze, niemoralne, obrzydliwe i odrażające. Zazwyczaj pełno będzie w nich zatem mniej lub bardziej wyrazistych scen seksu, nagości, nieskromnych strojów, nieprzyzwoitych tańców, wulgarnych słów, obscenicznych dialogów i krwawej przemocy. Produkcje z tą notą są po prostu odrażające, plugawe i wstrętne.

                          Rzecz jasna, nie sugerujemy przez powyższe, iż przedstawiony system klasyfikacji jest bezbłędny i doskonały, a przedstawiane przez nas oceny  i recenzje będą zawsze w idealny i wierny sposób odpowiadały kryteriom w nich przedstawionych. Jesteśmy tylko ludźmi, którzy też popełniają błędy i mają swoje mniej lub bardziej subiektywne sympatie oraz antypatie mogące czasami przeszkadzać w dokonywaniu w pełni obiektywnej analizy i oceny poszczególnych filmów, książek i muzyki. Dlatego też będziemy wdzięczni za wszelkie głosy rzeczowej krytyki mające na celu pokazanie nam kiedy błądzimy przez zbytnią surowość, a kiedy dopuszczamy się przesadnej łagodności.