Tag Archive: Wielka woda

  1. Wielka woda (serial TV)

    Leave a Comment Serial ten opowiada o wydarzeniach z czasu tzw. powodzi tysiąclecia, kiedy to (w 1997 roku) duże tereny Polski zostały zalane przez wylewające się ze swych koryt rzeki. Bohaterem tej produkcji jest hydrolog Jaśmina Tremer, która ostrzega władze Wrocławia, iż miasto to stanie się w niemałej swej części ofiarą powodzi i w związku z tym próbuje też przekonać do podjęcia odpowiednich do owego zagrożenia środków zapobiegawczych. Na płaszczyźnie moralnej i światopoglądowej serial ten – z pewnym trudem – ale można jednak pozytywnie ocenić. Wyeksponowane zostały w nim bowiem takie tradycyjne cnoty i wartości jak: roztropność, poświęcenie na rzecz bliźnich oraz wybaczenie. Z drugiej jednak strony w produkcji tej nie jest ganiony nierząd (czyli seks osób wolnych), a zawarte w nim odwołania do anarchizmu wydają się mieć pewne nawet pozytywne zabarwienie. Mirosław Salwowski Grafika została wykorzystana w tekście za następującymi źródłami internetowymi: https://kultura.gazeta.pl/kultura/7,127222,29021451,wielka-woda-jak-powstal-spektakularny-kostium-anny-dymnej.html https://www.filmweb.pl/serial/Wielka+woda-2022-871816 /.../