Tag Archive: waleczność

  1. 1920. Wojna i miłość (serial TV)

    Leave a Comment Serial ten opowiada o losach trzech żołnierzy, których losy połączył fakt odzyskania w 1918 roku przez Polskę niepodległości.  Wszyscy oni w czasie I wojny światowej służyli w armiach zaborców, lecz po skończeniu owej wojny, dane im będzie razem wstąpić do wojska odrodzonego Państwa Polskiego. Jak wiemy z historii, niebawem będą zmuszeni znów walczyć, tym razem jednak nie w interesie obcych władców, ale w obronie niepodległości Polski przed inwazją bolszewickiej Rosji.  W tle owych wojennych zmagań obserwujemy też miłosne perypetie bohaterów, a także społeczne realia odradzającego się Państwa Polskiego. Produkcja ta ma z pewnością kilka swych mocnych punktów. Niewątpliwie na pochwałę zasługuje tu jej wyrazisty antykomunizm, patriotyzm i pieczołowite ukazanie takich tradycyjnych cnót jak: odwaga, waleczność i poświęcenie. Serial ten w sympatyczny sposób pokazuje też chrześcijaństwo (niektórzy z pozytywnych bohaterów czasami modlą się, chodzą do kościoła  i z szacunkiem wypowiadają imię Boże). Można też powiedzieć, iż na przykładzie postaci Józefa (dawnego oficera armii austro-węgierskiej) widzom przybliżono sylwetkę pobożnego, wiernego oraz oddanego męża i głowy rodziny . W jednej ze scen zasugerowano, że nie korzysta on z okazji by zdradzić swą żonę, mimo że przeżywa poważny psychiczny kryzys wynikający z podejrzenia,  iż jego małżonka wyszła za niego nie z miłości, lecz po to by móc skuteczniej szpiegować polską armię. Niestety jednak, te zalety są dość mocno osłabiane przez  pokazywanie tu niczym czegoś normalnego i pożądanego pewnych wad oraz nieprawości. I tak np. widzimy tu, jak niektórzy z Polaków mszczą się na „czerwonoarmistach” zabijając ich bez wyroku sądowego  również wtedy, kiedy ci są już bezbronni i wzięci do niewoli. Jeden z bohaterów serialu formuje nawet oddział, którego specjalnym celem jest zabijanie wszystkich bolszewickich żołnierzy, bez rozróżnienia czy ci chcą dalej walczyć, czy też się poddają (jak mówi: „Nie bierzemy jeńców„). Niestety, ta aż nadto wątpliwa postawa, nie spotyka się z żadną wyraźną krytyką czy naganą ze strony innych pozytywnych postaci tego  filmu.  Innym dwuznacznym moralnie elementem tej produkcji jest to, iż bujne „nocne życie” Warszawy z jego nieskromnymi strojami i tańcami, jest tu przedstawione w dość przychylny sposób. Logicznym efektem owej sympatii względem tak niebezpiecznych miejsc i sytuacji wydaje się też być jedna ze scen owego serialu, gdzie nastoletni żołnierz po tym jak prawdopodobnie oddawał się rozpuście z jedną z sanitariuszek zostaje za to „de facto” pochwalony przez swego dowódcę (i tym razem nikt nie gani podobnych zachowań). Mirosław Salwowski /.../
  2. 16 przecznic

    Leave a Comment Film opowiada o zmęczonym życiem, skorumpowanym i rozpitym policjancie Jacku Mosleyu (w tej roli Bruce Willis), który w pewnym momencie dostaje pozornie błahe zadanie przewiezienia drobnego młodego złodziejaszka Eddiego, by ten mógł złożyć zeznania w procesie karnym, jako świadek. Okazuje się jednak, że kilku również skorumpowanych kolegów Jacka, chce przejąć owego świadka w drodze, by następnie go zabić. Eddie jest bowiem w posiadaniu informacji, które mogą zaprowadzić owych skorumpowanych gliniarzy (również Jacka) do więzienia. Choć koledzy Jacka próbują ukryć przed nim swe zamiary, ten szybko orientuje się, że życiu Eddiego zagraża z ich strony śmiertelne niebezpieczeństwo. Mimo, że zeznania tego młodzieńca mogą doprowadzić do skazania też Jacka, postanawia on z bronią w ręku chronić go przed swymi kolegami. Na płaszczyźnie moralnej i światopoglądowej „16 przecznic” jest promocją takich tradycyjnych cnót chrześcijańskich jak: sprawiedliwość, wytrwałość, uczciwość, współczucie, gotowość do zadośćuczynienia za własne winy oraz wiara w to, że ludzie mogą zmieniać się na lepsze. Na przykładzie Jacka Mosleya widzimy jak jego fizyczna walka z dawnymi kolegami staje się jednocześnie jego osobistym bojem o zachowanie swej osobistej godności i policyjnego honoru. Jack chroni Eddiego mimo, że ten jest dla niego całkowicie obcym człowiekiem, może zginąć w skutek tego od kul swych kolegów, a ponadto zeznania owego młodzieńca jako świadka mogą także go wpakować do więzienia. Jack jest w pewnym momencie namawiany przez swego ex-partnera Franka, by nie narażał się dla „kogoś takiego” jak Eddie, gdyż „z takich jak ten opryszek” już nic nie będzie. Mimo tego, że Jack sam bardzo wątpi w to, iz Eddie może  zmienić swe życie na moralnie lepsze, nie ulega namowom Franka i do końca chroni młodego przestępcę z narażeniem samego siebie. Ostatecznie zostaje zasugerowane, iż Eddie porzuca złodziejski proceder i zaczyna uczciwie zarabiać na swe życie prowadząc firmę cukierniczą – na końcu Jack dostaje na urodziny tort od Eddiego z liścikiem o treści: „Ludzie mogą się zmieniać„. W filmie tym nie ma scen seksu, aktów nierządu, cudzołóstwa oraz eksponowania nieskromnych strojów. Jeden krótki fragment pokazuje półnagiego mężczyznę. Ze względu jednak na pewną ilość zawartych w nim wulgaryzmów oraz scen krwawej przemocy, lepiej go oglądać z pewną ostrożnością. „16 przecznic” jest co pewien czas emitowane w telewizjach komercyjnych, powinno być ono też dostępne w wypożyczalniach DVD. /.../