Tag Archive: pokusy diabła

  1. Zakręcony

    Leave a Comment Opowieść o Elliocie, młodym nieudaczniku, który pewnego dnia sprzedaje duszę diabłu w zamian za to, iż ów spełni jego siedem życzeń. Te życzenia, mają głównemu bohaterowi pomóc zdobyć serce kobiety, w której od dawna sekretnie się podkochuje. Okazuje się jednak, że za każdym razem, praktyczna realizacja owych pragnień Elliota okazuje się być dla niego źródłem wielu kłopotów. Na płaszczyźnie światopoglądowej i moralnej film ten przekazuje widzom dwie ważne prawdy: Diabeł jest kłamcą i oszustem. W obrazie tym ów największy wróg naszych dusz przybiera zewnętrznie bardzo atrakcyjną i piękną postać, obiecując głównemu bohaterowi szczęście i spełnienie. Jednak za każdym razem, diabeł oszukuje Elliota. Chociaż w sensie dosłownym wszystkie życzenia Elliota zostają spełnione, to jednak  realizacja literalnie rozumianych jego pragnień staje się tu źródłem rozmaitych kłopotów. I tak np. pierwszym życzeniem głównego bohatera jest, by stał się on „bogatym i wpływowym człowiekiem” i diabeł spełnia owe w ten sposób, iż Elliot zostaje narkotykowym bossem w Kolumbii, którego zdradza żona i najbliżsi współpracownicy (ostatecznie musi on uciekać przed wrogim gangiem). Chociaż pokazany w tym filmie diabeł przez większą jego część sprawia wrażenie całkiem miłego i uprzejmego, w pewnym momencie zaczyna grozić i straszyć głównego bohatera. Trzeba więc przyznać, iż zasadniczo rzecz biorąc, „Zakręcony” przedstawia wizję diabła zgodną z biblijną i tradycyjnie chrześcijańską nauką na jego temat. Widzimy tu bowiem diabła, który kusi,  zwodzi i oszukuje pod pozorami piękna, szczęścia i spełnienia, by na końcu pokazać swą prawdziwą i przerażającą twarz kłamcy i wroga naszego prawdziwego dobra i szczęścia. Miłość jest tym co pozwala pokonać szatańskie zasadzki. Kiedy już wszystkie wypowiedziane przez Elliota życzenia okazują się totalną „klapą” i porażką, on prosi jeszcze tylko o jedno, a mianowicie o to, by kobieta w której się kocha była szczęśliwa. Co się wówczas dzieje? Otóż, pakt z diabłem, w którym ów sprzedał swą duszę na własność piekłu, nagle traci swą ważność, moc  i przestaje obowiązywać.  Tak więc, egoizm i skoncentrowanie się na sobie, były tym, co pchało głównego bohatera w szpony diabła i jego kłamstw, jednak miłość (czyli życzenie dobra drugiemu) okazała być wartością, która pokonała szatańską moc.   „Zakręcony” ma jednak swe bardzo poważne wady, a są nimi eksponowanie nieskromnych strojów, liczne aluzje seksualne oraz niemało wulgarnych i nieprzyzwoitych słów.  Istotnym brakiem tego dzieła jest też to, iż to co jest fundamentem naszej walki z zasadzkami diabła, a więc łaska  i mądrość płynąca od Wszechmogącego Boga i krzyża Chrystusowego, nie zostały tu jasno nigdzie wspomniane. To wszystko, czyni ten film mało przydatnym, jeśli wręcz nie jawnie szkodliwym dla tych spośród chrześcijan, którzy na co dzień karmią się Słowem Bożym i praktykują bogobojne oraz cnotliwe życie. Sądzimy jednak, że dla wielu osób o zlaicyzowanej mentalności,  zapoznanie się z tą produkcją może być całkiem pożyteczne i stać się przyczynkiem do otwarcia oczu na rzeczywistość i naturę działania diabła oraz jego pokus. /.../