Tag Archive: „Król Lew”

  1. Król Lew

    4 komentarze Piękna, dziejąca się w krainie zwanej „Lwią Ziemią”  opowieść o walce dobra ze złem, poświęceniu, ofierze, miłości, odpowiedzialności, byciu dobrym władcą, odwadze, i przebaczeniu. Mamy tu też czysty i radosny humor (czyli pozbawiony sprośnych i seksualnych aluzji, co niestety nie zawsze jest spotykane nawet w filmach skierowanych do młodszej widowni). „Król Lew” posiada pewne  złe, wątpliwe i dwuznaczne elementy natury światopoglądowej (np. astrologia, kult przodków, szamanizm), ale mimo wszystko one nie wydają się przekreślać głównego przesłania tej produkcji, które jest bardzo pozytywne i budujące. /.../