Tag Archive: Glenn Close

  1. Elegia dla bidoków

    Leave a Comment Film ten jest kinową adaptacją biograficznej książki J.D. Vance’a. Człowiek ten, zanim został prawnikiem wychowywał się w biednej białej amerykańskiej rodzinie, która była trapiona przez niejedną patologię (np. uzależnienie od narkotyków matki, jej częste zmiany partnerów). Mimo tych niekorzystnych warunków i okoliczności głównemu bohaterowi udaje się dostać na studia prawnicze, by następnie je skończyć i pracować w swym zawodzie. Na płaszczyźnie moralnej oraz światopoglądowej film ten jest dość budującą opowieścią o takich tradycyjnie chrześcijańskich, jak i – w dużej mierze też – amerykańskich wartościach jak: miłość rodzinna, przebaczenie, ciężka praca oraz dyscyplina. Wszystkie z tych cnót stają się bowiem dla głównego bohatera wyzwaniem na tym czy innym etapie jego życia. Ponadto, w omawianej produkcji w dobry sposób pokazano też, jaką rolę w wychowaniu młodego człowieka ma odcięcie go od wpływu zdemoralizowanych rówieśników. Tytułem zastrzeżeń, które należy podnieść wobec tego filmu, nadmienić można dużą ilość wulgaryzmów tam zawartych, a także wydające się być w domyśle raczej pozytywnym spojrzenie na wspólne przedmałżeńskie mieszkanie ze sobą młodych ludzi. Ma się także wrażenie, iż nieco zbyt pobłażliwie ukazany jest w tym filmie występek kłamstwa. Mirosław Salwowski Obrazki wykorzystane zostały w tym tekście za następującymi źródłami internetowymi: www.filmweb.pl https://kino.dlastudenta.pl/artykul/elegia-dla-bidokow-recenzja,139559.html /.../