Tag Archive: alkohol

  1. Na rauszu

    Leave a Comment Czworo przyjaciół uczących w jednej z duńskich szkół postanawia wypróbować na własnej skórze jedną (z rzekomych) teorii naukowych wedle której do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu potrzeba stałej obecności 0.5 promila alkoholu. Mężczyźni ci zaczynają więc codziennie pić alkohol, co na początku daje im sporo zadowolenia … Na płaszczyźnie moralnej oraz światopoglądowej film ten można – choć bardzo ostrożnie i z pewnym trudem -pochwalić za to, iż wydaje się on sugerować dość zrównoważony i rozsądny stosunek do spożywania napojów alkoholowych. Z jednej strony więc nie demonizuje się w nim alkoholu: przynajmniej póki jest on spożywany z umiarem; z drugiej jednak strony jego twórcy wskazują na niebezpieczeństwa i szkody wynikające z nieostrożnego oraz brawurowego jego picia. Można więc chyba nawet zaryzykować twierdzenie, iż główne przesłanie tego filmu bliskie jest objawionym przez Boga na kartach Pisma świętego przestrogom w rodzaju: „Zadowolenie serca i radość duszy daje wino pite we właściwym czasie i z umiarem. Udręką dla duszy zaś wino pite w nadmiernej ilości wśród podniecenia i zwady” – Mądrość Syracha 31: 28 – 29. „Biada tym, którzy są bohaterami w piciu wina i dzielni w mieszaniu sycery” – Izajasz 5: 22. „Przy piciu wina nie bądź zbyt odważny, albowiem ono zgubiło wielu” – Mądrość Syracha 31: 25. Być może nie każdy kto oglądał ten film zgodzi się z naszą powyższą konkluzją. Będzie to zrozumiałe, gdyż rzeczywiście jest w tym obrazie dość sporo niedopowiedzeń, które pozostawiają niemały margines interpretacji dla widzów. I głównie dlatego dajemy tej produkcji +1, a nie np. +3. Mirosław Salwowski Źródła obrazków wykorzystanych w recenzji: https://www.filmweb.pl/film/Na+rauszu-2020-838872 https://kultura.gazeta.pl/kultura/7,114438,27011398,gdzie-obejrzec-na-rauszu-na-netflixie-czy-hbo-go-na-razie.html /.../