Filmy
Ostateczne rozwiązanie (2008)

Ocena ogólna:  Bardzo dobry (+4)

Tytuł oryginalny
Final Solution
Data premiery (świat)
12 stycznia 2009
Rok produkcji
2008
Gatunek
Dramat
Czas trwania
106 minut
Reżyseria
Cristobal Krusen
Scenariusz
Cristobal Krusen
Obsada
Vusi Kunene, Reghardt Van Den Bergh, Mpho Lovinga, Marcel Van Heerden, Liezel van der Merwe, Lakita Garth, John Kani, Jan Ellis, Gino Mingo, David Lee, Chris April
BrakNiewieleUmiarkowanieDużoBardzo dużo
Nieprzyzwoity język
Przemoc / Groza
Seks
Nagość / Nieskromność
Wątki antychrześcijańskie
Fałszywe doktryny

Autentyczna historia Gerrita Woldfaardta, młodego białego Afrykanera z RPA, który wzrastając w atmosferze pogardy dla Czarnych, zaczyna angażować się w działalność neonazistowską. Co ciekawe, w swych rasistowskich, darwinistycznych i pro-hitlerowskich przekonaniach, Gerrit jednocześnie wydaje się być chrześcijaninem, który pragnie być posłuszny nauczaniu Pisma świętego. W pewnym momencie młody Afrykaner przyciąga uwagę ze strony wysoko postawionego prawnika, który zapoznaje go z kręgami wojskowymi i politycznymi. Podczas spotkania  z jednym z oficerów, Gerrit przedstawia obmyślony przez siebie plan sekretnej likwidacji całej czarnej społeczności w RPA. Ów koncept zakłada pobudzanie wewnętrznych walk pomiędzy Murzynami, następnie wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie całego kraju, wyrzucenie wszystkich dziennikarzy na czas jego trwania, by później za pomocą oddziałów wojska dokonać masowego mordu na wszystkich Czarnych w RPA. Owa zbrodnia ma być później ukryta za pomocą tłumaczenia, iż w czasie stanu wyjątkowego, cała murzyńska ludność wyemigrowała z RPA do innych państw. Ów ludobójczy plan młodego Gerrita daje dobry obraz stopnia rasistowskiej nienawiści i pogardy, jaka zdążyła wzrosnąć w jego sercu. Zdarza się jednak coś, co zachwieje światopoglądem tego człowieka. Otóż poznaje on i zakochuje się w dziewczynie, która ma całkowicie odmienne przekonania na temat relacji międzyrasowych. Kobieta ta poznaje go z czarnym pastorem, który prowadzi otwartą dla ludzi różnych ras wspólnotę. Tak się jednak składa, że Gerrit otrzymuje zadanie zabicia owego duchownego.

Final3

Na płaszczyźnie moralnej i światopoglądowej omawiany film ma następujące dobre i mocne punkty:

Jawnie ewangelizacyjny i pro-chrześcijański  charakter. Odwołania do Boga, Pisma świętego, modlitwy i tym podobne, są w tej produkcji bardzo częste, wypełniając ją po brzegi. Jednocześnie na przykładzie prób angażowania Biblii i chrześcijaństwa do poparcia błędnej rasistowskiej ideologii, pokazano tu też możliwość zwiedzenia, jakiemu mogą podlegać chrześcijanie oraz potrzebę weryfikowania w świetle Pisma świętego takich czy innych twierdzeń, które mimo, że nie mają oparcia w Słowie Bożym, próbują pod chrześcijańskim przebraniem zatruwać ludzkie serca i umysły.

Potępienie dla rasizmu. Chociaż w dzisiejszych czasach nie trzeba mieć wielkiej odwagi, by piętnować rasizm, to nie zmienia to faktu, iż tenże jest jedną z form bezbożności i niemoralności, która wymaga zdecydowanego odrzucenia. „Ostateczne rozwiązanie” to zaś jeden z filmów, które z wielką wyrazistością pokazują zło, obrzydliwość i niesprawiedliwość rasistowskich uprzedzeń. Chrześcijańska prawda o tym, iż moralnym jest  „nie być stronniczym” (Księga Powtórzonego Prawa 16, 19), zaś  „Bóg naprawdę nie ma względu na osoby.  Ale w w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie.” (Dzieje Apostolskie 10, 34 – 35) otoczona zostaje tu należnym jej splendorem, uznaniem i szacunkiem.

Pokazanie potrzeby przebaczenia krzywdzicielom oraz odrzucenia nienawiści i pogardy. Ta moralna lekcja przewija się przez całą fabułę filmu. Cytowane w owym obrazie słowa naszego Pana i Zbawcy:  „Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.  Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień” (Mateusza 6: 14 – 15) zostaje tu zaakcentowana i wywyższona.

Nie ma tu epatowania  scenami seksu, nieskromności, nagości oraz obscenicznymi aluzjami.  Nawet przemoc tu pokazana, choć, w jakimś sensie, uzasadniona treścią fabuły, nie sprawia wrażenia bycia eksploatowaną po to by zabawiać czy ekscytować nią widza. Tak też zasadniczo rzecz biorąc film ów może być oglądany w szerokim gronie rodzinnym.

Produkcja „Ostateczne rozwiązanie” (z 2008 roku) była ostatnio emitowana na antenie TV Trwam. Znając zaś praktykę owego kanału polegają na powtarzaniu od czasu do czasu wcześniej nadawanych filmów, można przypuszczać, iż będzie ona jeszcze emitowana w tejże telewizji.

 

30 kwietnia 2015 16:14