Tag Archive: Pasja

  1. Pasja

    Leave a Comment Ten,  nakręcony na podstawie Biblii i prywatnych wizji mistycznych bł. Anny Katarzyny Emmerich,  film pokazuje ostatnie godziny ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Obserwujemy więc tu życie naszego Pana i Zbawiciela od modlitwy w Ogrójcu, poprzez Jego pojmanie, proces, ukrzyżowanie,  aż po chwalebne zmartwychwstanie. NIEPRZYZWOITY JĘZYK W filmie raz występuje słowo „cholera”, które co prawda nie jest jawnie wulgarne, ale można je uznać za balansujące na pograniczy przyzwoitej mowy.   PRZEMOC/LĘK Większa część tej produkcji zawiera sceny skrajnej krwawej i szokującej przemocy pokazanej w bardzo naturalistyczny sposób. W tym wypadku obrazy te mają jednak służyć pokazaniu widzom, jak Pana Jezus wiele wycierpiał za nasze grzechy i dla wybawienia naszych dusz. Niezmiernie trudno jest tu podejrzewać twórców owego dzieła, by za pomocą skrajnej przemocy chcieli  ekscytować odbiorcę. SEKS Nie ma tu scen pokazujących czyny o charakterze seksualnym ani też obscenicznych aluzji bądź dialogów. NAGOŚĆ/NIESKROMNOŚĆ Jest parę niedługich scen pokazujących częściową męską nagość.  Nieskromnie odziane kobiety zostały krótko pokazane w scenie dziejącej się w pałacu z Herodem STOSUNEK DO CHRZEŚCIJAŃSTWA W oczywisty sposób film ten wywyższa dzieło zbawienia dokonane przez Pana Jezusa w jego śmierci krzyżowej i zmartwychwstaniu.  W swej całości i szczegółach „Pasja” zachowuje też wierność temu, w jaki sposób te wydarzenia zostały zrelacjonowane w Piśmie świętym. /.../