Tag Archive: Robin Wrigt

  1. Land

    Leave a Comment Film ten opowiada o kobiecie (Edee) będącej w średnim wieku, która po pewnych tragicznych wydarzeniach postanawia zerwać kontakt z ludźmi i żyć samotnie w dzikich ostępach amerykańskich Gór Skalistych. Niestety, zadanie to okazuje się trudniejsze, niż mogłoby się wcześniej wydawać i Edee wskutek tego popada w poważne problemy zdrowotne. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności chorą kobietę znajdują jednak Miguel oraz Alawa, którzy udzielają jej niezbędnej do przeżycia pomocy. To zaś staje się dla Edee początkiem ponownego otwarcia się na międzyludzkie relacje. Na płaszczyźnie moralnej i światopoglądowej film też można, zasadniczo rzecz biorąc, polecić, gdyż stanowi on spokojną i refleksyjną opowieść o przyjaźni, cierpieniu, wzajemnej pomocy i wartości relacji międzyludzkich. Nie epatuje się też w nim wulgarną mową, obscenicznością, seksem i przemocą – co w dzisiejszych realiach – również jest nie do przecenienia. Jedyną poważną wadą tej produkcji jest fakt umieszczenia w nim, bez żadnego krytycznego komentarza czy nieprzychylnej aluzji, scen ukazujących pewne pogańskie obrzędy północnoamerykańskich Indian. Coś takiego może być w łatwy sposób odczytywane jako poparcie dla owych błędnych i fałszywych wierzeń. Mirosław Salwowski Źródło obrazków wykorzystanych w tekście: https://www.filmweb.pl/film/Land-2021-867502 /.../