Tag Archive: Lodowy szlak

  1. Lodowy szlak

    Leave a Comment Akcja tego filmu rozgrywa się na północy Kanady. W tamtejszej kopalni diamentów dochodzi do wypadku, wskutek którego pod ziemią zostaje uwięzionych 26 górników. Aby przybyć im z pomocą zostaje zorganizowana misja ratunkowa, której przewodzić ma Mike, twardy i doświadczony kierowca ciężarówek. Mike ma wraz z grupą innych kierowców, dowieźć do uległej katastrofie kopalni, potrzebny do uratowania górników, sprzęt. Cała zaś trasa ma wieść przez zimne, gęsto ośnieżone i zalodzone tereny Kanady. Dodatkowo okazuje się, że wrogiem Mike’a i jego kompanów będzie nie tylko niesprzyjająca aura i pogoda, ale też pewni źli ludzie, którym zależy na tym, by znajdujący się pod ziemią górnicy nie zostali uratowani. Na płaszczyźnie moralnej i światopoglądowej film pt. „Lodowy szlak” ma kilka mocnych punktów i jeden (może dwa) słabsze. Do rzędu tych pierwszych można zaliczyć brak w nim obsceniczności, seksu i nieskromności oraz akcent położony na takie tradycyjne cnoty i wartościowe postawy jak: troska o słabszych, poświęcenie dla bliźnich, przyznawanie się do błędu, ukazywanie szkodliwości pochopnego osądzania innych ludzi. Ponadto w filmie tym w negatywny sposób pokazuje się chciwość, która potrafi przeradzać się nawet w przenoszenie zysków finansowych ponad ludzkie życie i zdrowie. Nie trzeba też chyba tutaj specjalnie dodawać, iż „Lodowy szlak” odwołuje się w swej warstwie fabularnej do tradycyjnego dla zdrowej części naszej zachodniej kultury motywu walki dobra ze złem. Co do bardziej wątpliwych elementów omawianego filmu to są nimi relatywnie spora ilość wulgaryzmów, a także to, iż można zastanawiać się, czy główny bohater nie zaczyna walczyć ze swymi przeciwnikami w duchu prywatnej zemsty i samosądu. Coś takiego zaś byłoby moralnie złe, gdyż o ile można i należy bronić siebie (i innych) przed agresją, to nie powinno się przy tym mścić, gdyż takowe uprawnienie należy do Boga i powołanych przez niego władz cywilnych. Mirosław Salwowski /.../