Tag Archive: katastrofa jądrowa w Czarnobylu

  1. Czarnobyl (serial TV)

    Leave a Comment Serial ten jest fabularyzowaną wersją wydarzeń związanych z katastrofą elektrowni jądrowej w Czarnobylu, która miała miejsce w kwietniu 1986 roku na terenie dzisiejszej Ukrainy (która wówczas wchodziła w skład Związku Sowieckiego). Produkcja ta skupia się na postaciach Walerija Legasowa, Borisa Szczerbiny oraz Uliany Chomiuk, którzy to dociekają przyczyn katastrofy, a następnie narażając swą reputację walczą o ujawnienie prawdy na jej temat. Na płaszczyźnie moralnej oraz światopoglądowej serial ten należy pochwalić przede wszystkim za podkreślanie roli cnoty prawdomówności, dla której to główni bohaterzy są gotowi ponieść ryzyko. Na uznanie też zasługuje ujmujące odmalowanie relacji małżeńskiej pomiędzy Ludmiłą i jej mężem, który zapada na śmiertelną chorobę po tym, gdy jako strażak brał udział w gaszeniu pożaru elektrowni atomowej w Czarnobylu. Ludmiła bowiem do końca trwa przy swym chorym mężu. Należy jednak w tym miejscu sprecyzować, że o ile oddanie Ludmiły względem męża budzi podziw to nie wszystkie elementy tej jej postawy można obiektywnie rzecz biorąc usprawiedliwić. Mimo wszystko bowiem Ludmiła np. dotykając swego śmiertelnie chorego małżonka narażała na poważne ryzyko tak siebie, jak i swe nienarodzone dziecię. Poza wulgarną mową i niezbyt długimi scenami męskiej nagości (ukazanej jednak w nieobsceniczny i pozbawiony prowokacji sposób) nie można też o tym serialu powiedzieć, by epatował bezwstydem, obscenicznością czy też seksem. Mirosław Salwowski /.../