Tag Archive: Johnny Deep

  1. Minamata

    Leave a Comment Film ten opowiada o prawdziwej historii z udziałem fotografa Williama Eugene Smitha. Ten ceniony (wręcz legendarny) fotoreporter u schyłku swego życia w wyniku pijaństwa i depresji popadł w tak osobiste, jak i zawodowe kłopoty (niemal nikt nie chciał z nim pracować). Pewnego dnia do Smitha przychodzi dwoje Japończyków (mężczyzna i kobieta), którzy próbują go zainteresować losem mieszkańców japońskiej miejscowości Minamata, gdzie od lat ludzie chorują i umierają od jedzenia skażonych rtęcią ryb. Za owe skażenia odpowiada zaś jedna z wielkich korporacji lekceważąca zasady bezpieczeństwa. Smith zaczyna być poruszony tą historią i postanawia zaangażować się po stronie mieszkańców Minamaty. Na płaszczyźnie moralnej oraz światopoglądowej film ten zasługuje na uznanie, gdyż wykorzystuje się w nim tradycyjny motyw walki dobra ze złem, gdzie dobro reprezentowane jest przez z osoby uboższe i społecznie słabsze, a zło uosobione zostaje w postaci ludzi możnych, bogatych i wpływowych. Mamy tu też idealistyczny motyw w postaci głównego bohatera, który poniekąd również wbrew własnym wadom i słabościom oraz w obliczu silniejszego wroga, staje do boju po stronie krzywdzonych i słabych. Podsumowując tę część naszego opisu: tak jak w Biblii mamy historię walki o wiele mniejszego i słabszego Dawida z rosłym i bardzo silnym Goliatem, tak w tej produkcji jest mowa o czymś podobnym. Wiadomo zaś, że tym podobne historie – zwłaszcza, gdy są w sposób namacalny prawdziwe – dodają nam otuchy i nadziei na podejmowanie walki o bardziej sprawiedliwy świat, w którym mniej będzie krzywdzenia słabych i niewinnych. Pośród wad tego filmu należy wymienić sporą ilość wulgaryzmów, a nawet używanie najświętszego imienia Pana naszego i Zbawcy Jezusa Chrystusa w takiej to właśnie roli. Ponadto, w jednej ze scen pokazany zostaje pozamałżeński, a dość zmysłowy pocałunek pomiędzy Eugene a młodą Japonką – co nie jest w tej produkcji w żaden sposób zganione. Mirosław Salwowski /.../