Tag Archive: filmy o męczennikach

 1. Ukryte życie (2019)

  Leave a Comment Film ten to prawdziwa historia pobożnego austriackiego katolicka Franza Jägerstättera, który w czasie II wojny światowej odmówił złożenia wojskowej przysięgi na bezwzględną wierność Adolfowi Hitlerowi. W efekcie tego Franz zostaje uwięziony, a następnie skazany na śmierć przez ścięcie gilotyną. W międzyczasie obserwujemy, jak Franz utwierdza się w swej decyzji o niezłożeniu przysięgi absolutnego posłuszeństwa Hitlerowi oraz nieuczestniczenia w niesprawiedliwej wojnie przez niego wywołanej, mimo że ściąga to na niego i jego rodzinę (żonę oraz dzieci) ostracyzm, a nawet wrogość ze strony miejscowej społeczności. Franz jest też namawiany do zmiany decyzji przez swego księdza proboszcza, a nawet lokalnego biskupa, mimo to jednak do końca swych chwil – pomimo możliwości zmiany ciążącego na nim wyroku śmierci – pozostaje wierny swemu głębokiemu przekonaniu o moralnej niemożności złożenia przysięgi bezwzględnej wierności Hitlerowi. W całej tej niesamowicie trudnej drodze towarzyszy mu jego lojalna oraz kochająca żona Franziska. Na płaszczyźnie moralnej i światopoglądowej film ten oczywiście zasługuje na nasze najwyższe uznanie, gdyż stanowi on hołd oddany bohaterskiej postawie Franza Jägerstättera (nota bene: wyniesionego już na ołtarze jako błogosławiony za pontyfikatu papieża Benedykta XVI). Tym samym też dzieło to ukazuje nam blask jednej z prawd nauczania katolickiego, a mianowicie, iż istnieją takie normy moralne, których nie wolno łamać nigdy i w żadnych okolicznościach, nawet dla ratowania życia swego oraz swych bliskich. Warto również docenić, iż w produkcji tej w piękny i ujmujący sposób odmalowano małżeńską relację pomiędzy Franzem i Franziską. Relacja ta jest bowiem z jednej strony pełna wzajemnego oddania, troski oraz miłości, z drugiej jednak wszystkie te uczucia nie posuwają się do prób absolutyzacji owych doczesnych więzi, ale są one podporządkowane miłości do Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Franziska, zamiast wszak apelować do swego męża, by w imię miłości do niej i ich dzieci popełnił jeden z grzechów, przeciwnie raczej zachęca go do wierności Panu Jezusowi oraz Bożym przykazaniom. To zaiste piękny przykład właściwej hierarchii pomiędzy miłością do Boga a miłością do bliźnich. Dużą zaletą tego obrazu jest też fakt, iż nie ma w nim żadnej wulgarnej mowy, seksu, obsceniczności, a także, że nie epatuje się w nim scenami krwawej przemocy bądź nieskromności. Wyszukiwarka VOD Podsumowując: jak najbardziej polecamy ten film jako piękną i budującą lekcję o jednym ze Świętych Pańskich oraz o jego praktycznej wierności nauczaniu katolickiemu głoszącemu, iż istnieją czyny wewnętrznie złe, których nie ma się moralnego prawa popełniać choćby w ekstremalnych okolicznościach. Mirosław Salwowski /.../
 2. Zerwany kłos

  Leave a Comment

  Film fabularny nakręcony przez studentów WSKSiM (zwanej też popularnie „szkołą ojca Rydzyka”) poświęcony postaci bł. Karoliny Kózkówny – polskiej męczennicy, która wolała umrzeć niż zgrzeszyć przeciw cnocie czystości z napastującym ją rosyjskim żołnierzem. Obraz ten przybliża widzom tak ogólną duchową oraz religijną sylwetkę tej błogosławionej, jak i tragiczne okoliczności jej męczeńskiej śmierci.

  Studentów „od księdza Rydzyka” można tylko pochwalić tak za artystyczną, jak i moralno-światopoglądową wartość ich dzieła. Jeśli chodzi o artystyczną płaszczyznę tego filmu to zaskakuje ona dość wysokim poziomem, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę fakt, iż jego twórcami są osoby młode i raczej niezbyt doświadczone w sztuce kręcenia filmów. Oczywiście „Zerwany kłos” nie jest artystycznym arcydziełem, tym nie mniej trzyma w tej sferze przyzwoity poziom. Na uznanie zasługuje tu zwłaszcza ścieżka muzyczna, która w umiejętny sposób podkreśla powagę różnych scen i wątków omawianego filmu.

  Jeśli zaś chodzi o moralną i światopoglądową warstwę tej produkcji to w oczywisty sposób stanowi ona wyraz szczególnego podziwu i szacunku dla tego, co Bóg zdziałał swą łaską w życiu błogosławionej Karoliny Kózkówny. Jej pobożność, cnoty i moralność są tutaj starannie odmalowane, a fakt, iż wolała ona umrzeć niż zgrzeszyć, jest dla nas okazją do uświadomienia sobie prawdy, iż nigdy nawet dla ratowania swego życia nie wolno czynić czegoś, co jest sprzeczne z wiarą i tą lub inną z chrześcijańskich cnót. Film ten przybliża nam też  temat pochopnych i niesprawiedliwych osądów, których ofiarą padła jedna z występujących w nim postaci (młoda kobieta o imieniu Teresa). Teresa została bowiem zgwałcona przez rosyjskiego żołnierza, jednak traktowana jest przez część mieszkańców swej wioski, tak jakby była chętnie świadczącą usługi seksualne prostytutką. Karolina Kózkówkna wyciąga pomocną rękę do Teresy i pomaga jej odnaleźć się w owej bardzo niekorzystnej dla niej sytuacji. Przy tej okazji w filmie został też poruszony wątek aborcji i szacunku dla nienarodzonego życia, gdyż Teresa po dokonanym na niej gwałcie zachodzi w ciążą i jest kuszona do zabicia swego poczętego dziecięcia.

  Warto też podkreślić, iż film pt. „Zerwany kłos” mimo swej „ciężkiej” tematyki nie epatuje widzów seksem, przemocą, wulgarnością, nieskromnością i obscenicznością. W jednej tylko scenie widzimy dość nieskromny taniec, jednak twórcy tej produkcji nakręcili przedstawiającą go scenę w tak umiejętny artystycznie sposób, iż z jednej strony ów taniec raczej nie prowokuje widzów, z drugiej zaś pokazuje zło i obrzydliwość bezwstydu i nieskromności.

  Gdybyśmy mieli szukać jakichś bardziej wątpliwych elementów tego filmu, to chyba jedynym i to bardziej „lekkim” zastrzeżeniem, jakie można wobec niego wysunąć jest być może zbyt negatywne przedstawianie Rosjan, którzy są tu odmalowani wyłącznie w negatywnych barwach.

  Podsumowując polecamy film „Zerwany kłos” jako dobrą okazję, by jak mówi Pismo święte „uwielbić Boga w Jego świętych” (2 Tes 1, 10).

  Mirosław Salwowski

    /.../