Tag Archive: Film poświęcony pamięci Jana Nowaka-Jeziorańskiego

  1. Kurier

    Leave a Comment Film ten został nakręcony na podstawie prawdziwej historii misji kurierskiej Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który w przeddzień wybuchu Powstania Warszawskiego otrzymał od emigracyjnych władz polskich w Londynie rozkaz dotarcia do dowództwa Armii Krajowej, by powstrzymać je od rozpoczęcia akcji zbrojnej. W obrazie tym widzimy różne mniej lub bardziej sensacyjne perypetie Jana Nowaka-Jeziorańskiego związane z wypełnieniem tej misji. W niejednym aspekcie film pt. „Kurier” należy ocenić pozytywnie. Z jednej strony mamy tu bowiem wartkie kino akcji, z drugiej zaś nie znajdziemy w nim epatowania przemocą bądź naturalistycznych scen rozlewu krwi. Podobnie, lekko romantyczny wątek nie posłużył twórcom omawianej produkcji do naszpikowania jej scenami seksu, nagości i obscenicznych aluzji. W filmie tym w życzliwy sposób pokazywane są także takie wartości oraz postawy jak: odwaga, poświęcenie, rycerski stosunek do niewiast, niezgoda na ratowanie swego życia za pomocą współuczestnictwa w mordowaniu niewinnych. Film -Dziennik Mimo powyżej pokazanych zalet na krytykę obraz ten zasługuje z powodu aprobatywnego ukazania faktycznego nieposłuszeństwa względem legalnych władz, jakiego dopuścił się główny bohater. Nieposłuszeństwa w rzeczy – której realizacja – nie wiązałaby się z ewidentnym pogwałceniem Bożych przykazań lub prawa naturalnego. Mirosław Salwowski /.../