Tag Archive: chrześcijańscy misjonarze w Chinach

  1. Historia Gladys Aylward

    Leave a Comment Ta – stworzona najpewniej głównie z myślą o młodszych widzach – animacja opowiada prawdziwą historię działającej niegdyś między innymi w Chinach, chrześcijańskiej misjonarki (należącej do jednej z protestanckich denominacji) Gladys Aylward. W szczególny sposób uwzględniono tutaj wydarzenia, jakie, z udziałem owej niewiasty, miały miejsce w 1940 roku, kiedy to działania okupującej część Chin armii japońskiej zaczęły zagrażać sierocińcowi prowadzonemu przez Gladys. Wówczas Aylward zdecydowała się zabrać 200 powierzonych sobie sierot na wielodniową trudną pieszą wędrówkę w celu znalezienia bezpiecznej przystani. Na marginesie tej konkretnej historii pokazane zostały także inne wątki z życia tej chrześcijańskiej misjonarki. Na płaszczyźnie moralnej oraz światopoglądowej animacja ta posiada oczywiście wiele zalet. Ot, choćby pokazuje ona siłę modlitwy oraz ufności pokładanej w Bogu, a także wysławia miłość bliźniego objawiającą się w wytrwałej opiece nad sierotami, a także społecznym zaangażowaniu Gladys Aylward mającym na celu tępienie jednego z tradycyjnych dla kultury Chin, nie mniej jednak niemoralnych zwyczajów, jakim było krępowanie przez rodziców stóp młodym dziewczętom (praktyka ta miała na celu deformację owych części ciała). Co bardziej konserwatywnie katolickich czytelników naszej strony być może zaniepokoi fakt, iż animacja ta poświęcona jest jednej z protestanckich misjonarek, jednak ze swej strony nie zauważaliśmy w jej treści przemycania pewnych stricte protestanckich błędów (np. „Sola Scriptura„, „Sola Gratia„). Jedynym zastrzeżeniem doktrynalnym, jakie możemy wobec tej produkcji wysunąć to fakt, iż w jej końcówce jakby nigdy nic wspomina się o tym, że Gladys Aylward realizowała swe chrześcijańskie powołanie również przez „nauczanie”. Tymczasem, publiczne nauczanie niewiast w kościołach wydaje się być rzeczą co najmniej bardzo trudną do pogodzenia ze świadectwem Pisma świętego na ów temat (por. 1 Tm 2, 12-14; 1 Kor 14, 34-35. Więcej na ten temat można przeczytać również w tym artykule). Mirosław Salwowski Źródła grafiki dołączonej do tekstu:https://peliculas.pub/torchlighters-la-historia-de-gladys-aylwardhttps://bogulandia.pl/product-pol-4141-Historia-Gladys-Aylward-film-DVD-Niosacy-pochodnie-Bohaterowie-wiary.html /.../