Obsada / Anthony Quinn

Grek Zorba 7 maja 2017 13:44

Ocena ogólna:  Wyraźnie zły (-2)

Basil, młody Anglik w połowie greckiego pochodzenia, wybiera się na Kretę, by tam spróbować uratować przed upadkiem odziedziczoną kopalnię. Po drodze przyłącza się do niego hałaśliwy Grek Alexis Zorba. Obaj zamieszkują na wyspie w hoteliku prowadzonym przez emerytowaną kurtyzanę madame Hortense, z którą Zorba szybko nawiązuje romans. Obiektem szczególnego zainteresowania Basila staje się, natomiast, młoda ...

Strzelby dla San Sebastian 23 lutego 2016 22:16

Ocena ogólna:  Dobry ale z bardzo poważnymi zastrzeżeniami (+1)

Akcja filmu ma miejsce w Meksyku w roku 1746. Rebeliant Leon Alastray uciekając przed żołnierzami króla Hiszpanii chroni się w klasztorze, następnie korzystając z pomocy ojca Josepha ucieka do położonej na odludziu miejscowości San Sebastian. U kresu podróży zakonnik ginie zabity przez jednego z Indian, natomiast mieszkańcy, którzy z obawy przed atakami Indian uciekli w ...

Barabasz 3 kwietnia 2015 18:58

Ocena ogólna:  Bardzo dobry (+4)

Film rozpoczyna znana nam z Ewangelii scena uwolnienia Barabasza. Jak wiemy, przestępca ów został uwolniony przez Piłata zamiast Jezusa Chrystusa, gdyż lud zgromadzony w Jerozolimie  raz w roku na święto Paschy miał prawo wybrać i ułaskawić jednego skazańca.  Tym razem wybór padł właśnie na Barabasza. Dalsze losy tej postaci, nieznane nam z historii, są już ...