Tag Archive: wypaczanie obrazu Boga

  1. Noe: Wybrany przez Boga

    6 komentarzy Na ten film niektórzy oczekiwali z nadzieją,  iż będzie to produkcja, która wywyższy Słowo Boże i przypomni wielu zapisaną w Piśmie świętym historię o zagładzie świata, o Noem i budowanej przez niego Arce. Niestety jednak w zamian tego otrzymaliśmy miks motywów zaczerpniętych z Biblii ze zmyślonymi historiami i projekcjami reżysera tego filmu, które miejscami są nie tylko niebiblijne, ale wręcz wprost uderzają w objawione przez Boga prawdy o Jego charakterze, naturze stworzenia i relacjach, jakie mają zachodzić pomiędzy ludźmi a zwierzętami i przyrodą. W rezultacie otrzymaliśmy zaś obraz, w którym nie brak herezji oraz wypaczonych, czasami wręcz bliskich bluźnierstwa sugestii na temat Boga.  Szkoda więc czasu na tą mieszaninę gnostycyzmu, „głębokiej ekologii” i magii – o wiele lepiej zamiast oglądania tego filmu zrobią Ci, którzy wezmą do ręki Pismo święte i po prostu przeczytają w nim historię o Noe. Więcej na temat wypaczeń zawartych w tej produkcji można przeczytać (w j. angielskim) pod poniższym linkiem: http://beginningandend.com/russell-crowes-noah-film-a-warning-for-christians/   /.../