Tag Archive: War room

  1. War room. Siła modlitwy

    Leave a Comment Film ten opowiada historię przeżywającego poważny kryzys małżeństwa Tony’ego i Elizabeth. Ich związek wydaje się chylić ku upadkowi, Tony ciągle jest niezadowolony z postępowania Elizabeth, coraz bardziej podoba mu się też inna kobieta. To wszystko odbija się niekorzystnie na ich córce Danielle, która bardzo cierpi obserwując, jak jej mama i tata nie mogą dojść ze sobą do porozumienia. Jednak w pewnym momencie, przed Elizabeth pojawia się cień nadziei na to, iż być może uda się jej uratować swe małżeństwo. Otóż, w trakcie wykonywania swej pracy polegającej na pośrednictwie w sprzedaży domów, poznaje ona uroczą starszą panią o imieniu Klara. Niewiasta ta chce sprzedać swój dom i w związku z tym pokazuje Elizabeth poszczególne jego pomieszczenia. Jednym zaś z tych pomieszczeń jest pokój, który Klara w szczególny sposób poświęciła modlitwie do Boga, przebywając w nim w tym właśnie celu i przyklejając do jego ścian kartki z treścią swych modlitewnych błagań i próśb. Z biegiem czasu Klara i Elizabeth zaprzyjaźniają się, co staje się też dla okazją dla Elizabeth do walki o swe małżeństwo, przy czym głównym orężem tego boju stanie się modlitwa. Na płaszczyźnie światopoglądowej i etycznej nie trzeba chyba jakoś nikogo specjalnie przekonywać do tego, iż film ten będąc stricte chrześcijańską i ewangelizacyjną produkcją w szczególny sposób poświęcony jest zachęcie do życia pełnego modlitwy i wypływającej zeń ufności Bogu. Istotnie bowiem obraz ten pokazuje nam biblijną prawdę o tym, że ufna i wytrwała modlitwa może przemienić życie nie tylko jednostek i rodzin, ale nawet całych społeczności. Ponadto, „War room” stanowi dość prostą i optymistyczną opowieść o takich prawdach i wartościach jak szacunek dla małżeństwa, siła rodziny, uczciwość, odpowiedzialność (przejawiająca się również w gotowości do ponoszenia negatywnych konsekwencji swych złych wyborów), miłość do nieprzyjaciół czy odwaga przyznawania się do wiary w Boga i Chrystusa. Poza tym, w omawianym obrazie nie ma scen przemocy, wulgaryzmów, obsceniczności, seksu, a nieskromne stroje co prawda są tu pokazane, ale przynajmniej nie są przy tym eksponowane. Film ten jest więc zatem nie tylko słuszny i budujący w swym przekazie, ale też powściągliwy w użytych w nim środkach wyrazu, przez co może być spokojnie oglądany przez całe rodziny. Zachęcamy więc naszych Czytelników do zapoznania się z opisaną wyżej produkcją, jako jednym z bardziej wartościowych, pożytecznych i przyjaznych rodzinie dzieł filmowych o wyraźnie chrześcijańskim i ewangelizacyjnym przesłaniu. W Polsce film „War room. Siła modlitwy” jest rozprowadzany przez wydawnictwo „Rafael”: http://rafael.pl/produkt/war-room-modlitwa-to-potezna-bron   /.../