Tag Archive: uzdrowienie ran

  1. Ocalenie Sary Cain

    Leave a Comment Jeden z filmów eksploatujących wątek zderzenia się surowego i prostego świata Amiszów (jednej z bardzo konserwatywnych wspólnot chrześcijańskich) z przepojoną nieskromnością, próżnością i wulgarnością dzisiejszą kulturą świata zachodniego. Ukazane zostaje to na przykładzie losów Sary, młodej i ambitnej dziennikarki, która zanim weszła na drogę swej zawodowej kariery była wychowywana w amiszowskiej rodzinie.  Pewnego dnia okaże się jednak, iż główna bohaterka będzie musiała znów zetknąć się z rzeczywistością od której niegdyś uciekła.  Sara zostaje bowiem prawną opiekunką pięciorga dzieci  zmarłej siostry, która do końca swych dni należała do wspólnoty Amiszów.  Jako, że Sara nie jest gotowa, by wrócić do świata swego dzieciństwa, zabierze dzieci swej zmarłej siostry do wielkiego miasta, w którym żyje i pracuje, zapisując je do jednej z miejscowych szkół.  I właśnie przy tej okazji, będziemy obserwować to, jak wychowane surowo i bogobojnie dzieci będą próbować poradzić sobie w zupełnie nowych dla siebie realiach. „Ocalenie Sary Cain” na płaszczyźnie moralnej i światopoglądowej posiada bardzo mocne punkty i elementy. Są nimi przychylne pokazanie silnej wiary w Boga, modlitwy i życia wedle prostych zasad moralnych (w filmie te wartości są reprezentowane przez Amiszów). Obraz ten w szczególny sposób ukazuje też wagę wzajemnej miłości, przebaczenia, współczucia i uzdrowienia ran. Poza tym ważną zaletą tego filmu jest fakt, iż nie ma w nim wulgarnego bądź obscenicznego języka, sprośnych aluzji, scen seksu oraz eksponowania przemocy czy nieskromności (poza paroma raczej krótkimi ujęciami ukazującymi wyraźnie nieskromny strój jednej z negatywnie pokazanych tam postaci). Film „Ocalenie Sary Cain” był niegdyś emitowany przez stacje telewizyjne „Polsat Film” oraz „Canal +” (niewykluczone więc, iż jeszcze kiedyś może być przez te stacje wyświetlany). /.../