Tag Archive: Sebastian Fabijański

  1. Legiony

    Leave a Comment Akcja tego filmu rozgrywa się w czasie I wojny światowej, a jego głównymi bohaterami są Józek Wieża, Tadek Zbarski oraz Ola Tubilewicz. Wszyscy oni walczą w ramach utworzonych wcześniej Legionów, których celem jest uzyskanie przez Polskę po zakończeniu wielkiej wojny niepodległości. Józka i Tadka łączy też miłość do jednej dziewczyny, czyli Oli Tubilewicz, co też w skutek różnych wojennych powikłań wystawi ich wszystkich na poważne rozterki. Na płaszczyźnie moralnej i światopoglądowej film ten należy ocenić raczej krytycznie. Głównym ku temu powodem wydaje się fakt, iż ów promuje postawę nieposłuszeństwa wobec rządzących wówczas Polską władców trzech cesarstw (Rosji, Prus i Austro-Węgier). To przesłanie tego filmu widać choćby w słowach, jakie padają z ust Stanisława Kaszubskiego (ps. Król), który mówi o sobie i żołnierzach Legionów, że mają oni: „w du***e cesarzy„. Podobną postawę reprezentuje Kaszubski w rozmowie z przesłuchującym go rosyjskim oficerem, który słusznie wszak przypomina mu, że jako poddany rosyjskiego cara powinien służyć w jego armii, nie zaś dezerterować do wojska innego państwa. Oczywiście dążenie do ponownego uzyskania przez Polskę niepodległości było samo w sobie dobrym zamierzeniem, jednak okoliczność ta nie zmieniała jednej z zasad tradycyjnej moralności chrześcijańskiej, jaką jest obowiązek okazywania szacunku i posłuszeństwa tym, którzy w danym czasie dzierżą legalnie władzę. Wyjątek od tej zasady jest zasadniczo tylko jeden i sprowadza się do sytuacji, w których rządzący nakazywaliby czynienie czegoś jawnie sprzeczne z Prawem Bożym, kościelnym lub naturalnym. Więcej na ten temat można przeczytać pod poniższym linkiem: O posłuszeństwie władzy i granicach tego posłuszeństwa Nieco dwuznacznym elementem omawianego filmu wydaje się też być wyeksponowanie roli niewiast w prowadzonych walkach zbrojnych. Jeden z jego producentów p. Maciej Pawlicki mówił wszak, iż zabieg ten został uczyniony poniekąd w celu docenienia zdobyczy ruchu emancypacji kobiet. I choć część z tych zdobyczy istotnie należy ocenić pozytywnie to sam bardziej aktywny udział kobiet w walce zbrojnej wydaje się być dla nich niezbyt naturalny, a ponadto zachodzi wątpliwość, czy aby na pewno patrząc z perspektywy historycznej tak miały się rzeczy w czasie I wojny światowej. Pewnego rodzaju podkreśleniem owego „feministycznego” wątku filmu jest też fakt, iż jedna z kobiecych jego bohaterek, czyli Ola Tubilewicz nosi krótkie jak na ówczesne standardy dla kobiet włosy. Co też jest pewnego rodzaju zatarciem naturalnych różnic pomiędzy męską a damską płcią. Oczywiście, w omawianej produkcji są też dobre rzeczy, np. pokazanie waleczności, odwagi i poświęcenia walczących w ramach Legionów polskich żołnierzy. Poza tym można też powiedzieć, że w filmie pokazano negatywne skutki grzechu, jakim jest nierząd (czyli seks przedmałżeński pomiędzy osobami wolnymi), gdyż takowy okazuje się przynieść poważne problemy jego bohaterom. Mirosław Salwowski PS. Drogi Czytelniku jeśli doceniasz naszą wieloletnią i wytrwałą pracę w dziele propagowania dobrej i chrześcijańskiej kultury oraz uwrażliwiania na dostrzeganie złych lub wątpliwych moralnie i światopoglądowo aspektów przemysłu filmowego to prosimy Cię o wsparcie finansowe naszej działalności. Uczynić to możesz wpłacając dowolnie wybraną przez siebie kwotę pieniężną na poniższe konto bankowe: 22 1140 2004 0000 3402 4023 1523Mirosław Salwowski, Toruń Dane do przelewu bankowego dla osób z zagranicy to: PL 22 1140 2004 0000 3402 4023 1523 Kod SWIFT: BREXPLPWMBK Mirosław Salwowski, Toruń /.../