Tag Archive: Rohan Chand

  1. Podróż na sto stóp

    Leave a Comment Hinduska rodzina Kadam przenosi się do Europy (najpierw do Wielkiej Brytanii, a później Francji), by tam ułożyć sobie życie na nowo i otworzyć swój kulinarny biznes. Kiedy przypadkowo trafiają do jednego z prowincjonalnych francuskich miasteczek, ojciec rodziny trafia na szalony pomysł otwarcia hinduskiej restauracji na przeciw renomowanego lokalu z kuchnią francuską. Zdrowy rozsądek wydaje się wręcz krzyczeć przeciw sensowności tej inicjatywy, tym bardziej, że konkurencyjną restauracją zarządza pewna ambitna i nieustępliwa niewiasta (Madame Mallory), która zrobi wiele, by hinduska kuchnia na francuskiej prowincji stała się tylko  epizodem. Na płaszczyźnie moralnej i światopoglądowej film ten ma swe dość poważne wady. Bez żadnego negatywnego komentarza są tu bowiem przedstawiane takie rzeczy jak nawiązywanie kontaktu ze zmarłymi, kłamstwo, nierząd, pozamałżeńskie tańce damsko-męskie  oraz pewna próżność i nieskromność w strojach. Z drugiej jednak strony, te wszystkie złe bądź niebezpieczne elementy wydają się być marginesem w stosunku do ogólnie rzecz biorąc pozytywnego przesłania tego obrazu, jakim jest przezwyciężanie wzajemnych uprzedzeń i wrogości, dezaprobata dla etnicznej nienawiści oraz pokazanie roli silnej rodziny i ciężkiej pracy.   /.../