Tag Archive: Filmy Studia Filmowego Kadr

  1. Piłsudski

    Leave a Comment Film ten został poświęcony historii życia oraz działalności jednego z głównych twórców polskiej niepodległości Józefa Piłsudskiego. W warstwie fabularnej pokazane zostało prawie 20 lat z życia tego męża stanu, począwszy od przymusowego umieszczenia go przez władze carskie w szpitalu psychiatrycznym (a następnie jego ucieczkę z tego miejsca), poprzez organizowanie przez niego nielegalnej działalności zbrojnej w ramach PPS – OB, aż po tworzenie przezeń legionów i objęcie funkcji Naczelnika nowo odrodzonego Państwa Polskiego. Na płaszczyźnie moralnej i światopoglądowej film ten jest dość trudny do bardziej jednoznacznej oceny. Na pewno na pochwałę nie zasługują zawarte w nim wyraziście erotyczne sceny, jednak jako, że nie zajmują one znacznej części jego całości, mimo wszystko nie uważamy, by dyskwalifikowały one całość tej produkcji. Z drugiej strony warto jednak zauważyć, iż trudno byłoby nakręcić tego rodzaju sceny bez popełnienia przez odgrywających je aktorów któregoś z uczynkowych grzechów przeciw cnocie czystości. Nawet więc, gdyby uznać, ów film za zasadniczo dobry to i tak za godne potępienia byłyby użyte w nim środki artystycznego wyrazu. Radio Szczecin Pewną trudność w ocenie tego filmu sprawia zaś sposób pokazywania w nim pewnych złych moralnie zachowań, które były udziałem Józefa Piłsudskiego. Chodzi tu przede wszystkim o jego buntowniczą postawę wobec legalnej władzy posuwającą się nawet do organizowania aktów krwawej przemocy oraz cudzołożne relacje, w które angażował się ten człowiek. Choć nie można bowiem powiedzieć, iż mamy tu czynienia z czystą apologią wspomnianych wyżej działań Piłsudskiego (ukazane wszak zostały też pewne problemy z nich wynikające) to nie ma tutaj również bardziej wyraźnej ich krytyki. Summa summarum zatem można uznać, iż nieprawości w wykonaniu głównego bohatera filmu zostały pokazane w dość dwuznacznym świetle. Mirosław Salwowski /.../