Tag Archive: Egipt

  1. Książę Egiptu

    Leave a Comment Film animowany oparty na opisanej w biblijnej Księdze Wyjścia historii Mojżesza i wyprowadzenia Żydów z Egiptu.  Mały Mojżesz zostaje wychowany na dworze egipskiego Faraona. Kiedy jest już jednak dorosłym mężczyzną, przypadkowo dowiaduje się o swym faktycznie hebrajskim pochodzeniu. Po tym jak w obronie żydowskiego niewolnika zabija jednego z okrutnych egipskich nadzorców, ucieka  na pustynię. I kiedy już wydawało się, że na nowo ułoży sobie tam życie (żeni się z córką przywódcy jednego z mieszkających na pustyni klanów) zaczyna przemawiać do niego Bóg, by wrócił do Egiptu i wyprowadził Hebrajczyków z niewoli, którą  tam cierpią.   NIEPRZYZWOITY JĘZYK Brak PRZEMOC Jedni ludzie są bici przez innych (parę scen). Mojżesz zabija egipskiego nadzorcę. Egipscy żołnierze mordują hebrajskie dzieci płci męskiej (nie jest to pokazane wprost, ale wyraźnie sugerowane). Rzeka przemienia się w krew.  Ogólnie rzecz biorąc sposób pokazania tu przemocy jest jednak powściągliwy i umiarkowany. SEKS Brak NAGOŚĆ/NIESKROMNOŚĆ Kilkanaście scen pokazujących częściowo nagich mężczyzn (obnażone torsy i plecy). Stroje niektórych niewiast pod względem skromności i wstydliwości też pozostawiają dużo do życzenia.  Odnosi się wrażenie, iż część z pokazanej tu nagości i nieskromności została umieszczona trochę „na siłę” oraz specjalnie wyeksponowana. STOSUNEK DO CHRZEŚCIJAŃSTWA Imię Jezusa nie jest tu wspomniane, jednak wydaje się to być uprawnione ze względu na fakt, iż przedstawiana tu historia pochodzi ze Starego Testamentu. Film pokazuje wielkość prawdziwego Boga, Jego potęgę, majestat, wierność i cuda.  „Książę Egiptu” wskazuje też na siłę jak tkwi w pokładaniu wiary i okazywaniu zaufania słowom Boga i Jego obietnicom. FAŁSZYWE DOKTRYNY Niestety niektóre szczegóły zawarte w omawianym filmie są niezgodne z tym, jak historię Mojżesza relacjonuje Biblia. Przykładem tego jest to, iż  w „Księdze Wyjścia” malutkiego  Mojżesza znajduje w płynącym Nilem koszu córka Faraona (tamże: 2, 5-6), podczas, gdy w omawianej produkcji tą osobą jest żona Faraona. Ten szczegół został tu więc przedstawiony w sprzeczności z Pismem świętym, lecz zgodnie z tradycją muzułmańską na ten temat. Można by to  może uznać za nic nieznaczący detal, jednak fakt, iż pod koniec filmu pojawiają się cytaty z Koranu na temat Mojżesza, pozwala zastanawiać się nam nad tym, czy twórcom filmu nie chodziło o to, by w ten sposób jakoś uwiarygodnić muzułmańską religię. PODSUMOWANIE Mimo wskazanych wyżej wad „Książę Egiptu” to piękny, budujący i zachęcający do większej wiary i zaufania Bogu film. Mojżesz jest jednym z ojców także chrześcijańskiej wiary – dlatego dobrze jest przypominać sobie o jego bohaterstwie i oddaniu Wszechmocnemu. „Książę Egiptu” może być ku temu dobrą okazją. /.../