Tag Archive: Dziadek do orzechów i cztery królestwa

  1. Dziadek do orzechów i cztery królestwa

    Leave a Comment Film opowiada historię Klary Stahlbaum, która z Londynu przeniesiona zostaje do baśniowej krainy. Tam dowiaduje się, iż jej zmarła matka była kiedyś królową rządzącą czterema królestwami – Śnieżynek, Kwiatów, Słodyczy i Zabawy. Obecnie, po śmierci władczyni, pierwsze trzy zagrożone są przez sprawującą rządy w czwartym złowrogą Matkę Cyrkonię, która rości sobie prawo do absolutnej władzy we wszystkich pozostałych państwach. Dziewczynka musi dokonać wyboru – czy wracać do domu czy też raczej bronić swych poddanych. Film ten ma zalety takie jak: – pochwała odwagi i poświęcenia dla bliźnich, które wyrażać się mogą w bronieniu ich przed niesprawiedliwą napaścią (dotyczy to zwłaszcza sprawujących rządy), a także podziw dla lojalności jaką wykazuje się chociażby, będący wiernym żołnierzem, tytułowy „dziadek do orzechów”, – promocja wzorca dobrej władczyni, która zamiast kierować się egoizmem i próżnością dba o dobro poddanych, – pokazanie, że pozory mogą mylić (ostatecznie bowiem to nie Matka Cyrkonia okazuje się żywić wrogie zamiary, a zagrożenie dla królestw przychodzi z zupełnie niespodziewanej strony), – ukazanie zgubnego wpływu pychy i żądzy władzy, które pchają tutaj czarny charakter do dokonania zamachu stanu i sprowadzają dla ludu zagrożenie tyranią i zniewoleniem, – wzruszające prorodzinne zakończenie, ukazujące, iż warto przezwyciężyć wynikające z pewnych trudnych doświadczeń zgorzknienie i okazywać sobie życzliwość. Z powodu tych zalet produkcja ta godna jest polecenia mimo pewnych nielicznych usterek, takich jak dość bezkrytyczne pokazywanie zwyczajów w rodzaju tańczenia walca, nieco wątpliwych występów baletnic czy też krótkie ujęcia niezbyt skromnego stroju (choć w przypadku tego ostatniego nosi go postać zdecydowanie negatywna). Michał Jedynak /.../