Tag Archive: Dagmara Krasowska

  1. Galerianki

    Leave a Comment Słynny polski film poruszający problem prostytucji nieletnich dziewcząt. Bohaterkami tego obrazu jest grupa nastoletnich gimnazjalistek, które po to by mieć  modne ubrania, biżuterię, kosmetyki, telefony i inne gadżety, świadczą usługi seksualne przygodnie spotkanym w centrach handlowych mężczyznom. Gdy w klasie pojawia się nowa, nieśmiała uczennica, Alicja, która pragnie wkupić się w łaski reszty grupy, dziewczęta te stopniowo wciągają je w ów proceder. Choć ten film Katarzyny Rosłaniec z pewnością nie sugeruje nam żadnej życzliwości czy sympatii wobec pokazanego w nim zjawiska, a za to wskazuje na pewne przyczyny powstawania i rozwoju takowego (kryzys rodziny, chciwość, konformizm, złe wzorce wychowawcze), trudno go ogólnie polecać. „Galerianki” szokując bowiem swym prymitywizmem i wulgarnością, w zasadzie nie podają żadnej alternatywy wyjścia z tego stanu rzeczy. Twórczyni tego filmu zostawia więc widza z poczuciem pesymizmu i beznadziei, wypływającym z sugestii, iż w zasadzie nie ma wyjścia z bagna tu ukazanego, a próby wydostania się zeń jeszcze bardziej pogarszają sprawę. Nie polecamy tego filmu także przez wzgląd na, mimo wszystko, raczej zbyt naturalistyczną i obcesową formę, która została użyta do jego odmalowania (nawet opowieści o prostytucji i prostytutkach wbrew pozorom nie muszą epatować stekiem wulgarnych i obscenicznych aluzji). Podsumowując: „Galerianki” w trafny sposób ukazują naturę i przyczyny wspomnianego wyżej haniebnego zjawiska, ale tak forma, jak i morał z nich płynący, wydają się zbyt dwuznaczne, by pochwalać ten film, nawet przy uwzględnieniu poważnych względem niego zastrzeżeń. /.../