Filmy
Spisek prochowy (serial TV)

Ocena ogólna:  Dobry (+3)

Tytuł oryginalny
Gunpowder
Rok produkcji
2017
Gatunek
Dramat historyczny
Czas trwania
178 minut
Obsada
Kit Harington, Liv Tyler, Edward Holcroft
Kraj
Wielka Brytania
BrakNiewieleUmiarkowanieDużoBardzo dużo
Nieprzyzwoity język
Przemoc / Groza
Seks
Nagość / Nieskromność
Wątki antychrześcijańskie
Fałszywe doktryny

Ten telewizyjny miniserial poświęcony jest jednemu z epizodów w historii Wielkiej Brytanii, a mianowicie tzw. spiskowi prochowemu, który miał miejsce w 1605 roku. Wówczas to grupa żyjących na wyspach brytyjskich angielskich katolików zmęczona dotkliwymi prześladowaniami ze strony znajdującej się w rękach anglikanów władzy postanowiła uknuć plan, mający na celu zabicie angielskiego króla, parlamentarzystów, a następnie przejęcie władzy i przywrócenie w brytyjskim królestwie prymatu religii katolickiej. Wydarzenia te przeszły do historii pod nazwą „spisku prochowego”, gdyż zaangażowani w ów plan katolicy planowali detonację prochu pod angielskim parlamentem.

Na płaszczyźnie moralnej i światopoglądowej wskazany film zasługuje na pochwałę z paru powodów. Po pierwsze, w przejmujący sposób pokazuje męczeństwo i cierpienia angielskich katolików oraz ich często żarliwą wiarę w obliczu srogich prześladowań. Po drugie, nie epatuje on przemocą, nagością, nieskromnością, wulgarną mową i nie ma w nim żadnych scen seksu oraz obscenicznych aluzji. Po trzecie wreszcie, choć opowiada historię dość wątpliwych i dwuznacznych etycznie sposobów walki z antykatolickimi prześladowaniami ze strony władzy, nie gloryfikuje się w nim ich i nie stwarza względem nich bezkrytycznej aury. Można powiedzieć, iż w filmie tym została zachowana równowaga pomiędzy racjami tych katolików, którzy z bronią w ręku wystąpili przeciwko prześladującej ich władzy, a tymi z nich, którzy wobec takich metod pozostali krytyczni, odmawiając ich poparcia i przestrzegając przed jeszcze gorszymi skutkami, które mogą one przynieść. Warto w tym miejscu za papieżem Leonem XIII przypomnieć postawę pierwszych chrześcijan, którzy również byli srogo i krwawo prześladowani przez współczesnych sobie rządzących:

„Pierwsi chrześcijanie postawili nam pod tym względem wzór znakomity; z największą niesprawiedliwością i okrucieństwem prześladowani przez pogańskich cesarzy, nigdy nie przestawali zachowywać się posłusznie i ulegle; wydawało się wprost, iż tamtych srogość chcą przemóc własną pokorą. Podobna skromność i niezłomna wola pozostawania wiernymi poddanymi wywierała tak silne wrażenie, iż zaćmić go nie mogły potwarze i złość wrogów (…) Inna sprawa była, gdy cesarze przez swoje dekrety lub pretorzy przez swoje groźby chcieli ich zmusić do sprzeniewierzenia się wierze chrześcijańskiej lub innym obowiązkom: w takich chwilach woleli zaiste odmówić posłuszeństwa ludziom niż Bogu. Wszakże i w podobnych okolicznościach dalecy byli od tego, aby jakikolwiek wszczynać bunt i majestat cesarski obrażać, a jednego tylko żądali, aby wolno im było swoją wiarę otwarcie wyznawać i być jej niezachwianie wiernymi. Poza tym nie myśleli o żadnym buncie, a na tortury szli tak spokojnie i ochoczo, że wielkość ich ducha brała górę nad wielkością zadawanych im mąk„ (Leon XIII, encyklika „Diuturnum illud”).

Polecamy zatem miniserial „Spisek prochowy” jako dobrą lekcję historii na temat prześladowań angielskich katolików, a także o tym, jak czasami w obliczu niesprawiedliwości i prześladowań, które nas spotykają, sami możemy się pogubić. Film ten w najbliższym czasie powinien być emitowany przez kanał HBO.

Mirosław Salwowski

6 stycznia 2018 18:09