Obsada / Andrzej Andrzejewski

Zenek 6 września 2020 19:14

Ocena ogólna:  Wyraźnie niebezpieczny albo dwuznaczny (-1)

Film ten opowiada historię artystycznej kariery znanego polskiego wykonawcy muzyki „Disco Polo” Zenona Martyniuka. Widzimy tu więc tak początki jego działalności w postaci dorywczych występów na wiejskich koncertach u schyłku PRL-u, oraz jej dalszy, sukcesywny rozwój przypadający na lata 90-te 20 wieku oraz początek 21 stulecia. Na płaszczyźnie moralnej i światopoglądowej w filmie tym na ...

Biała sukienka 26 maja 2016 23:01

Ocena ogólna:  Dobry ale z poważnymi zastrzeżeniami (+2)

Jedną z kanw akcji tego filmu jest spotkanie i podróż dwóch młodych mężczyzn – Macieja i Damiana. Maciej jadąc przez jedną z polskich prowincji zabiera autostopowicza Damiana, próbując go wciągnąć w rozmowę głównie na temat religii. Maciej jest przy tym zdeklarowanym ateistą, tak też w swych wywodach ciągle podważa wiarę w Boga, Chrystusa, Pismo święte ...